top of page

En unik organisasjon 

Blålysveteraner Norge - stiftet 23.11.2021

Organisasjonen Blålysveteraner Norge er en politisk nøytral organisasjon som skal ivareta interessene for nåværende eller tidligere ansatte i de tre blålys-etatene, 110-112-113. Organisasjonen skal primært være en pådriver for å bistå medlemmene med de psykososiale utfordringer som utrykningspersonell opplever, samt holde fokus på sykdom og skader som oppleves som relevante og særegne i de tre etatene. Organisasjonen skal arbeide for en generell nasjonal anerkjennelse av veteraner i de tre etatene.

blå.png
bottom of page