top of page

Om oss

Etter snart 20år tilknyttet ambulansetjenesten valgte intiativtager og styreleder Christian Kopperud å opprette en facebook gruppe under navnet Blålysveteraner Norge, den ble opprettet på den nasjonale dagen for psykisk helse 10.okt.2021. Dette for å se om det faktisk var noen interesse for at en slik organisasjon og om noen var interessert i å være med å etablere en slik. 

Det viste seg å være meget stor interesse og i løpet av noen få dager hadde antall medlemmer passer 1.000. Jobben med å etablere ett interimstyre ble iverksatt av initiativtager og den 23.11.2021 ble stiftelsesmøtet avholdt digitalt med ett styre på 5 personer fra de tre etatene representert. Styret er geografisk spredt rundt om i det ganske land, fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør. Det har i tiden etter stiftelsen blitt avholdt månedlige styremøter - digitalt, og det jobbes aktivt med å fastsette struktur og rammer for videre fremdrift i 2022. 

 

Men ikke minst skal vi sørge for at veteraner som har forlatt tjenestene i kombinasjon med de som fortsatt er i tjeneste etter mange år for å trygge landet, kan opprettholde et sosialt nettverk med likesinnede på tvers av etatsgrensene.  Enten man ønsker ei turgruppe, fredagspilsen , torsdagslunsjen eller samlinger med mer faglig innhold.  Spesielt på de lokasjoner hvor det frem til nå ikke har vært noe formalisert opplegg.  Vi er allerede godt i gang med å forsøke å finne de rette personene til å ta lokale initiativ.  Er du en slik en, setter vi stor pris på å bli kontaktet.​
 

§ 2 - Formål: 

Organisasjonen Blålysveteraner Norge er en politisk nøytral organisasjon som skal ivareta interessene for nåværende eller tidligere ansatte i de tre blålys-etatene, 110-112-113. Organisasjonen skal primært være en pådriver for å bistå medlemmene med de psykososiale utfordringer som utrykningspersonell opplever, samt holde fokus på sykdom og skader som oppleves som relevante og særegne i de tre etatene. Organisasjonen skal arbeide for en generell nasjonal anerkjennelse av veteraner i de tre etatene.

bottom of page